Aasa kre­dyt

O Aasa. Aasa Pol­ska S A. Należy do skan­dy­naw­skiej grupy finan­sowej Aasa Glo­bal. Odnosi ogromne suk­cesy i to już od 2010 roku na ryn­kach mię­dzy­na­ro­do­wych. Cały czas roz­sze­rzają grono swo­ich klien­tów. Dzięki temu, że został otwarty oddział Aasa Pol­ska S A. Z oferty firmy mogą sko­rzy­stać rów­nież osoby, które miesz­kają w Pol­sce. Aasa Glo­bal spe­cja­li­zuje […]

Continue Reading

Parabanki, czyli szybkie pożyczki poza bankowe

W ostatnim okresie coraz częściej słyszy się o szybkich pożyczkach poza bankowych, które kuszą swoją atrakcyjnością i tym że może je wziąć każdy bez względu na status materialny, bez zbędnych dokumentów oraz zaświadczeń o zarobkach po prostu na zwykły dowód osobisty. Wielu z nas daje się w to wciągnąć nie zważając na konsekwencje i na […]

Continue Reading