Aasa kre­dyt

O Aasa. Aasa Pol­ska S A. Należy do skan­dy­naw­skiej grupy finan­sowej Aasa Glo­bal. Odnosi ogromne suk­cesy i to już od 2010 roku na ryn­kach mię­dzy­na­ro­do­wych. Cały czas roz­sze­rzają grono swo­ich klien­tów. Dzięki temu, że został otwarty oddział Aasa Pol­ska S A. Z oferty firmy mogą sko­rzy­stać rów­nież osoby, które miesz­kają w Pol­sce. Aasa Glo­bal spe­cja­li­zuje […]

Continue Reading

Czy warto brać chwilówki i kredyty?

W ostatnich czasach bardzo często namawiani jesteśmy do brania chwilówek, oraz kredytów. Zewsząd aż wylewają się oferty najlepszych i najtańszych pożyczek. Bankierzy kuszą nas takimi ofertami jak: Błyskawiczna pożyczka, pierwsza pożyczka taniej, niskie raty, bez prowizji, chwilówka, atrakcyjny kredyt w niskiej cenie i tym podobne. Jak jest naprawdę? Zastanówmy się nad pewną rzeczą. jeśli banki […]

Continue Reading